Formacja Zakonna

 

Formacja zakonna w naszym Zgromadzeniu zmierza do tego, aby wszyscy bracia i kandydaci, za natchnieniem Ducha Świętego, mogli stale rozwijać naśladowanie Chrystusa według duchowości św. Siostry Faustyny, w konkretnych warunkach aktualnego miejsca i czasów.

 

Jest to okres sześciomiesięcznej próby dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zgromadzenia. Aspirant zapoznaje się z życiem i posługą Zgromadzenia oraz z regulaminem domu.
Głównym celem aspirantury jest:

 • wstępne zapoznanie z zadaniami, działalnością i życiem  Zgromadzenia,
 • uzupełnienie, względnie przypomnienie kandydatowi, podstawowych wiadomości religijnych ( katechizmu ),
 • przełożeni, obserwując aspiranta, jego zachowanie i postawę, mają sobie wyrobić pogląd o jego intencji i przydatności do Zgromadzenia

 

To okres jednego roku, w którym postulant dąży do przyjęcia sposobu życia w Zgromadzeniu oraz pragnie odpowiednio przygotować się do nowicjatu. Bezpośrednim celem postulatu jest:

 • głębsze zapoznanie z zadaniami Zgromadzenia i jego posługą,
 • rozpalenie w postulancie miłości do Kościoła św., Ojca Świętego, biskupów i innych pasterzy Kościoła,
 • pogłębienie wiedzy religijnej (Pismo św., dogmatyki, etyki i podstawowych dokumentów Kościoła),
 • zapoznanie z życiem św. Siostry Faustyny,

      Postulant po rekolekcjach rozpoczynając nowicjat otrzymuje strój Zgromadzenia oraz imię zakonne, co jest zarazem znakiem stania się nowym człowiekiem dla Boga.

 

To okres dwóch lat, jest okresem wprowadzania w życie zakonne.
Celem nowicjatu jest przede wszystkim:

 • głębsze poznanie i doświadczenie przez nowicjusza życia w Zgromadzeniu,
 • zapoznanie nowicjusza z ascetycznymi dziełami autorytetów życia duchowego i nauką magisterium Kościoła dotyczącą życia zakonnego,
 • przepojenie umysłu i serca duchem i charyzmatem Zgromadzenia oraz przygotowanie nowicjusza do złożenia profesji

Nowicjat ma charakter kontemplacyjny i w swym programie jest zbliżony do zakonów kontemplacyjnych. Magister kierując się programem ma nowicjusza wprowadzić w następujące praktyki życia zakonnego właściwe Zgromadzeniu:

 • codzienną adorację Najświętszego Sakramentu,
 • stałą modlitwę, rozmyślanie i kontemplację prawd Bożych,
 • czytanie i rozważanie Pisma świętego,
 • przeżywanie miłości do Miłosierdzia Bożego,
 • studium Dzienniczka św. Siostry Faustyny,

oraz dać im teoretyczne podstawy wiedzy o ascezie życia ludzkiego, o powołaniu do życia konsekrowanego, o ascezie zakonnej i gorliwym praktykowaniu rad ewangelicznych, jak i zapoznać ich z duchowością Zgromadzenia oraz Konstytucjami i Statutami.

 

Jest wielką łaską dla każdego brata. Dzięki niej ściślej jednoczy się z Chrystusem i Jego świętym Kościołem. Przez profesję bracia zobowiązują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; zostają konsekrowani przez posługę Kościoła i w pełni włączeni do Zgromadzenia. Profesja zakonna wyraża miłość zakonnika do Boga i Kościoła św. oraz miłość i posłuszeństwo wobec Ojca Świętego. Już profes czasowy uzyskuje udział we wszystkich odpustach i przywilejach oraz we wszystkich dobrach duchowych i materialnych Zgromadzenia. Okres junioratu trwa 5 lat. W tym okresie co rok, aż do profesji wieczystej, profes czasowy ponawia swe śluby.

 

Włącza ostatecznie brata profesa w organizm wspólnoty Zgromadzenia. Staje się podmiotem w pełni praw i obowiązków członka Zgromadzenia. Ma prawo uczestniczyć w zwyczajnych i nadzwyczajnych kapitułach Zgromadzenia i tam głosować i wypowiadać się według własnego sumienia na poruszane tematy czy nurtujące go sprawy. Ma obowiązek zachowania przepisów zakonnych oraz podporządkowania się zarządzeniom kompetentnej władzy i spełnienia poleceń przełożonych. Każdy profes wieczysty jest istotną cząstką Zgromadzenia, dlatego jest też współodpowiedzialny w sumieniu za los Zgromadzenia. Powinien poświęcić dla dobra wspólnoty cały swój wysiłek duchowy i fizyczny, ufając bezgranicznie Bogu i pokornie służąc Jego Miłosierdziu, żyjąc ślubami. Formacja zakonna nie kończy się dniem złożenia ślubów wieczystych, ale trwa do końca życia jako formacja ciągła. Pobyt w Zgromadzeniu powinien brata czynić coraz bardziej dojrzałym duchowo. Dojrzałość ta winna się przejawiać w ciągłym dążeniu do głębszego uświęcenia własnego powołania i zjednoczenia z Chrystusem, dawcą daru powołania. Formacja ciągła powinna obejmować całą osobowość brata i przyczyniać się do rozwoju pod każdym względem: osobowym, duchowym, intelektualnym, zawodowym i tym, który wiąże się z pełnioną posługą. Formacja dokonuje się przede wszystkim we wnętrzu każdego brata, toteż każdy brat z osobna sam odpowiada w sposób ostateczny i decydujący za ciągłą troskę o rozwój swojej formacji. Być profesem wieczystym, to być dojrzałym apostołem Miłosierdzia Bożego, realizującym w ramach przepisów Zgromadzenia obowiązki wynikające z charyzmatu, na chwałę Bogu i z pożytkiem dla Jego ludu.

 
    Zanim zbierzesz i złożysz dokumenty potrzeba wzajemnego poznania się, stąd jeśli myślisz o życiu zakonnym i na przykład zamierzasz po maturze zgłosić się od nas, to zapraszamy na rozeznanie powołania, które prowadzimy indywidualnie. Nie czekaj więc do matury czy do miesiąca czerwca, lecz zgłoś się jak najprędzej i wtedy wspólnie ustalimy rodzaj spotkań i ich daty (tak, aby nie kolidowały z Twoimi zajęciami). Serdecznie zapraszamy!

 

Jeżeli chcesz być jednym z nas, przygotuj te dokumenty:

 • metryka urodzenia
 • świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wypisania)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo moralności (od księdza proboszcza własnej parafii)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej oraz do wglądu świadectwa katechezy poszczególnych klas
 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia
 • życiorys
 • trzy zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • jeżeli pracowałeś, przedstaw świadectwo z zakładu pracy
 • ksero dowodu osobistego

Kontakt

Zgromadzenie Apostołów Miłosierdzia Bożego
Bracia Faustyni


Wereszczyn 73
22 - 234 Urszulin
woj. lubelskie

e-mail: brfaustyni@poczta.wiara.pl

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 1540 gości oraz 0 użytkowników.